כינוסים ופירוקים

כאשר חברה נקלעת לקשיים ונמצאת במצב של חדלות פירעון נדרשת מעורכי הדין יכולת אנליטית גבוהה והבנה מעמיקה של האפשרויות השונות הניתנות לביצוע במצב זה, גם כאשר המשבר עמוק ומורכב.

לעורכי הדין במשרדנו ידע עשיר בדיני חדלות פירעון וניסיון רב בטיפול בחברות בקשיים שנקלעו לפירוק, כינוס נכסים, הקפאת הליכים וכיו"ב. הליכים אלו מורכבים ומצריכים  בדיקות רבות, הבנה ויכולת ניתוח עסקית, בקיאות בחוק וניסיון בהליכים הסבוכים שהחברה נדרשת לעבור. התהליך אינו קל לבעלי המניות ויתר בעלי העניין, ועורכי הדין במשרדנו מלווים אותם לאורך כל הדרך ומעניקים יחס אישי, הסבר מפורט על כל שלב ושקיפות מרבית לכל הפרטים.

גם כאשר בית המשפט ממנה מנהל זמני לחברה, על בעלי המניות לשמור על האינטרסים שלהם, וזאת ניתן לעשות באמצעות ייעוץ משפטי שמשרדנו מעניק. יש לקחת בחשבון שלעיתים בעלי תפקידים או מנהלים המתמנים על ידי בית המשפט מקבלים החלטות שאינן מטיבות בהכרח עם בעלי המניות, ולכן אין להתפשר על ייעוץ משפטי מקצועי וליווי צמוד, החלטה שיכולה להטות את הכף לטובת הלקוח.

הטיפול בהליך פירוק של חברה נוגע לישויות שונות בתוך החברה ומחוצה לה כגון נושים, עובדים ובעלי המניות, ולכל אחד מהצדדים ישנן זכויות שונות כתוצאה מהמצב. עורכי הדין המקצועיים של חובב ביטון יגיעו להסדר הנושים הטוב ביותר לחברה תוך שמירה על האינטרסים של בעלי המניות, ויעניקו את הייצוג הטוב ביותר עבורם.